Rembraco Networking na Slovensku

Pridajte sa k nám...

Návod, ako sa pripojiť ku Rembraco Networking


Skôr ako začnete s pred-registráciou, je potrebné aby ste mali svoju mailovú adresu. Prostredníctvom ktorej, bude spoločnosť komunikovať s Vami, a Vy so spoločnosťou. Mailová adresa môže byť buď už jestvujúca, alebo si vytvoríte novú, iba pre tento účel určenú adresu (doporučuje sa to, aby ste mali prehľad v komunikácii, mať na tento účel samostatnú mailovú schránku)  Postačujúci je akýkoľvek aktívny mail účet  (Yahoo Mail, Google Mail, Microsoft Live,... ). 

Postupujte podľa nižšie uvedených doporučených krokov

Na úspešné získanie Vášho osobného affiliate linku u Rembraco Networking, je potrebné aby ste dodržali nasledovný postup popísaný v nasledujúcich jednoduchých krokoch – Predregistrácia.  

 

#1 Predregistrácia

Prvý krok na získanie osobného affilate linku spoločnosti Rembraco Networking je pred-registrácia, na rozdiel od iných spoločností zaoberajúcich sa taktiež sieťovým marketingom je bezplatná.

Kliknutím na nasledovný link sa dostanete na vstupnú stránku spoločnosti.

    http://www.rembraconetworking.com

     Na tejto stránke vyplníte identifikáciu - polia: meno, priezvisko, e-mail adresa. Zvolíte si jazyk v ktorom chcete, aby spoločnosť s vami komunikovala. Po skontrolovaní vpísaných údajov kliknite na Odoslať. 

Pokiaľ ste všetko spravili podľa tohto návodu, už v tejto chvíli bol do Vašej mailove schránky doručený váš affiliate link, s ktorým môžete začať neobmedzene zarábať. Aby sme však mohli začať zarábať, je potrebné dokončiť Registráciu. Pokračujte teda na link Registrácia (nachádza sa na vrchu stránky) 

#2 Registrácia

Sledujte pozorne pokyny pre vyplnenie údajov na nasledujúcich stránkach a postupne vyplňte predpísané polia. Uvádzate meno, priezvisko, telefón, (mailová adresa tam už bude uvedená). Následne si na dalšej stránke vyberiete status, licenciu s ktorou u spoločnosti Rembraco Networking započnete spoluprácu (všeobecne sa doporučuje najnižšia  pozícia Marketing manager). Potvrdenie licencie predstavuje kúpu jedného výrobku spolčnosti Rembraco. Skôr ako prejdete na ďalšiu stranu, si prosím, vyplnené údaje ešte raz skontrolujte.

Na nasledujúcej strane si vyberiete spôsob platenia frenchisingovej licencie. Doporučuje sa používať elektronickú platobnú kartu (Visa, Visa Electron, Mastercard, prípadne účet AlertPay – pokiaľ tento máte...). Po výbere spôsobu úhrady Vás systém presmeruje k terminálu, kde prevdiete online úhradu licenčného poplatku. Sledujte pokyny na obrazovke, overte si či ste všetky políčka vyplnili správne a pravdivo, hlavne či ste správne opísali údaje z platobnej kartičky.

Po úspešnom vykonaní elektronickej úhrady, sa Vám zobrazí hlásenie o úspešnom vykonaní transakcie. Už Vám zostáva iba vrátiť sa do Vašej mailovej schránky a prečítať si potvrdenie o úspešnej registrácii, ktoré by ste mali dostať v priebehu krátkeho času. Kliknutím na link , ktorý Vám v tejto správe dojde, potvrdíte svoju identitu, teda že niekto nezneužil Vaše osobné údaje a neregistroval sa vo Vašom mene.

UPOZORNENIE

Affilate link je potrebné si starostlivo uložiť, budete ho potrebovať pre ďalšiu prácu so systémom. Affilate link je jedinečný a neprenosný. Starostlivo zabezpečte, aby nebol zneužitý inou osobou.

Pre prípadné otázky súvisiace s účtovným vedením, alebo inou agendou, kontaktujte svojho účtovníka alebo manažéra.

 Gratulujeme !

Pokiaľ ste pozorne postupovali podľa vyššie uvedených krokov, úspešne ste vstúpili do spolupráce s Rembraco Networking. Do Vašej mailovej schránky budete pravidelne dostávať ďalšie informácie, pozvania na vzdelávacie webinare (semináre cestou internetu - kde sa naučíte ako správne a efektívne postupovať v tomto Vašom novom biznise), maketnigové materialy, ako aj rady, ako sa zorientovať a postupovať hlavne v samotných začiatkoch spolupráce. 

Pravidelne sledujte svoju mailovú schránku !

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola