Rembraco S.A. na Slovensku

Ako dosiahnuť úspech....? 


Položte si hneď na začiatok otázku.

Ste dostatočne pripravený/á na zmeny ktoré vás dovedú k tomu, že budete žiť život taký o akom ste vždy sníval/a, skutočne to chcete ?

Ak je Vaša odpoveď potvrdzujúca, tak ste v správnom čase na správnom mieste .

Rembraco Networking Vám pomôže premeniť na skutočnosť to,

o čom iba snívate, aktivizujúc pri tom Vaše spôsobilosti.


AKCIA

Od dnešného dňa sa úplne zmením.

Vymením myslenie, prestanem rozmýšľať prečo sa niečo nedá,

ale spravím veci tak, aby sa uskutočnili.


CESTA K ÚSPECHU

Táto cesta má iba 3 kroky

 

1. KROK - AKCIA

Neseďte so založenými rukami a nečakajte,  že Vám niekto druhý niečo dá.

Spravte všetko čo sa len dá spraviť, aby ste zmenili súčasný stav na lepší.

Idem, skúsim. A ak neskúsim – potom neviem či môžem niečo zmeniť, alebo nie.

Premyslite si svoje kroky, rozložte si aktivity na menšie postupné kroky.

 

2. KROK – VERTE VO SVOJE SCHOPNOSTI

Ja to chcem dosiahnuť. Ja to môžem dosiahnuť. Ja to dosiahnem. 

Predsa mám rozum, som zručný ale hlavne som dôsledný a pozorný.

Toto je moja akcia, moja šanca a moja zodpovednosť. Nezastavím sa v započatom diele.

Budem pokračovať až pokiaľ nedosiahnem maximum, pokiaľ si nesplním svoje sny a ciele.

 

 3. KROK – CIEĽAVEDOMOSŤ

Nemôžu mi byť prekážkou počiatočné problémy, či drobné neúspechy.

Iba dôslednosť na mojej ceste môže doniesť očakávanú odmenu v podobe splnenia mojich cieľov.

Cieľavedome, krok za krokom idem za svojim cieľom, za splnením svojich snov.

Nedokáže ma nič zastaviť a zviesť z tejto cesty.

 

CIELE

Ciele musia byť rozumne postavené.

Musia byť presne definované, musia byť jasné.

Musia byť merateľné, tak aby som vždy vedel v ktorej som fáze ich napĺňania.

Cieľ nesmie byť neuskutočniteľný, musí byť reálny, a musí obsahovať a termín,

dokedy je treba ho splniť respektíve vymedzený čas, aby som vedel v akom

časovom horizonte ho mám dosiahnuť.

 

SILA VôLE

Všetko to čo máme v mysli nás musí hnať vpred a nie blokovať a brzdiť.

 

BUĎTE    Buďte sami sebou, taký aký byť chcete

            SPRAVTE   Učinte všetko čo sa dá, aby ste dosiahli to čo si želáte.

                             MAJTE  Užívajte si dosiahnutých výsledkov, plodov svojej práce. Zaslúžili ste si to.

 

ČAS

Rozumne si rozplánujte svoj čas

To je vždy najkritickejší bod pri dosahovaní cieľov a plánovaní cieľov.

Máme k dispozícii 24 hodín. Musíme ich rozumne využiť.

Naplánujte si jednotlivé činnosti v súlade s plánovaným časom.

Je to Váš život a ten si viete prispôsobiť a meniť, ak ste pripravený na zmeny.

Ak sa má niečo zmeniť, niečo je treba aj obetovať. Dobre si teda premyslite, bez čoho sa viete zaobísť.

A ak existujú možnosti, môžete sa s niekým podeliť so svojim úspechom, ale i neúspechom.

 

Položte si otázku, ... kto Vy vlastne ste ?

Vy nie ste ten, o kom si ľudia myslia že ste. Vy ste ten, ktorého ľuďom ukazujete, aký byť môžete...

 

10 KROKOV

1. Definujte si presne čo pre Vás znamená úspech.

2. Defininujte si presne, čo pre Vás znamená finančná nezávislosť.

3. Definujte si presne zlé veci, tie ktoré Vás brzdia, kôli ktorým mrháte energiou.

4. Robte tie veci, ktoré Vás robia šťastnými, ktoré Vám dávaju silu – energiu.

5. Definujte si presne veci, ktoré Vás posúvajú vpred.

6. Dávajte si pred seba ako cieľ väčšie očakávania.

7. Starajte sa o seba, fyzicky, ale aj emocionálne.

8. Nalaďte sa na úspech.

9. Vyjasnite si vopred svoje očakávania

10. Nájdite v sebe a riaďte sa svojimi inštiktmy a intuíciou.

 

ZAČNITE   ZAČNITE   ZAČNITE

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola